top of page

ONZE PLANEET, ONZE TOEKOMST

DE UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN, VOORAL CO2, VEROORZAAKT EEN SNELLE OPWARMING VAN DE AARDE. DEZE KLIMAATVERANDERING LEIDT TOT EXTREMER WEER EN STEEDS GROTERE MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN. FEBRUARI 2021 WAS DE GEVOELSTEMPERATUUR -20, WERDEN DE SCHAATSEN WEER UIT HET VET GEHAALD EN WAREN DE SLEETJES NIET AAN TE SLEPEN IN DE WINKELS. EEN WEEK LATER WAS HET 15 GRADEN EN HAALDE HALF NEDERLAND DE BARBECUE UIT DE SCHUUR. MET ELKAAR HEBBEN WE TE MAKEN MET EEN KLIMAATVERANDERING. TEGENWOORDIG HEBBEN WE ZOMERS VAN RUIM 35 GRADEN EN HELE KOUDE WINTERS. CONO KAASMAKERS WIL GRAAG DE UITSTOOT VAN CO2 REDUCEREN.CONO Kaasmakers, bekend van Beemster van ’t Mes, is sinds 2020 klimaatneutraal en sinds 2021 spreekt de coöperatie de ambitie ook uit in 2030 klimaatpositief te willen zijn. De overheid heeft het streven om in 2050, 49% van de broeikasuitstoot te reduceren, dat is een prachtige ambitie. Met de klimaatneutrale kaasmakerij van CONO Kaasmakers zijn zij al een stap dichterbij klimaatpositief. Wim Betten is algemeen directeur van CONO Kaasmakers en vertelt graag meer over de visie die CONO Kaasmakers heeft op het gebied van

duurzaamheid.


WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN KLIMAATNEUTRAAL EN KLIMAATPOSITIEF?

Even terug naar het verschil tussen klimaatneutraal en klimaatpositief. Klimaatneutraal betekent dat een organisatie géén CO2 uitstoot of dat deze uitstoot wordt

gecompenseerd. In de praktijk is het laatste vaak het geval en wordt uitstoot gecompenseerd.

Klimaatpositief gaat nog een stapje verder dan klimaatneutraal. Klimaatpositief betekent dat een overheid, organisatie of proces méér broeikasgassen uit de atmosfeer haalt dan dat zij uitstoot. Een belangrijk verschil met klimaatneutraal is dat er in dit geval áltijd CO2 uit de lucht wordt gehaald, bijvoorbeeld door het planten van bomen. Er worden zelfs meer broeikasgassen opgeslagen dan uitgestoten, waardoor er in de praktijk minder CO2 in de lucht zit. Op deze manier wordt de opwarming van de aarde afgeremd, een positieve ontwikkeling tegen klimaatopwarming.


DUURZAAMHEID BEGINT DICHT BIJ DE BRON

Duurzaamheid begint voor CONO Kaasmakers dicht bij de bron. ‘Voor ons is het klimaatvraagstuk een ketenvraagstuk met de koe als spil: “van koeienbek tot winkelrek.” Dat begint bij gras, het voer voor de koe, gevolgd door maatregelen op de boerderij en in de kaasmakerij, in de distributie en bij de verpakkingen in het winkelschap geeft Wim Betten aan. Klimaatpositief ben je dus niet binnen twee jaar, maar daar gaat wel een paar jaar overheen voordat de gehele keten dit kan communiceren.


CONO is een coöperatie van 425 melkveehouders. Zij werken al jaren met het Caring Dairy duurzaamheidsprogramma. Via 18 indicatoren wordt gemeten hoe ze hun vakmanschap inzetten ten behoeve van dierwelzijn en duurzaamheid. Het workshopprogramma

draagt bij aan het vergroten van kennis op het vlak van duurzame melkveehouderij. Het programma bestaat uit drie workshops per jaar. De duurzaamheidsresultaten worden gemeten en de voortgang op de doelstellingen worden bijgehouden en waar nodig aangescherpt. Thema’s van de workshops zijn: weidegang, eigen eiwit eerst, diergezondheid, bedrijfseconomie, klimaat, boeren met natuur, bodem, kringlooplandbouw en communicatie. Iedere CONO-veehouder die deelneemt aan het Caring Dairy programma ontvangt een vaste premie van 75 cent op elke 100 liter melk.


KOPLOPER BINNEN DE ZUIVELBRANCHE

Bij CONO Kaasmakers staat duurzaamheid centraal en zijn ze ook koploper binnen de zuivelbranche. CONO Kaasmakers heeft in 2021 de ambitie uitgesproken om niet in 2050, maar in 2030 al klimaatpositief te willen zijn. Een ambitieus plan waar de nodige voorbereidingen voor getroffen moeten worden. Met die voorbereidingen is CONO Kaasmakers in 2021 van start gegaan. Er zijn korte termijn doelen gesteld en is er voor elk onderdeel een projectgroep samengesteld. De eerste stappen richting klimaatpositief, zijn gezet. Met deze stappen hoopt CONO Kaasmakers dat er meerdere zullen volgen in de zuivelbranche. Wim Betten zegt ook wel; ‘CONO is een druppel in het

geheel en vele druppels maken de bui.’


Binnenkort gaat CONO Kaasmakers rond de tafel met de gehele keten om tot concrete plannen te komen om te verduurzamen. Want eerlijk is eerlijk ‘De lekkerste en

eerlijkste kaas maken we samen!’

Recente blogposts

Alles weergeven

Komentar


Kaasmeiden_Logo_WitRoze.png
bottom of page